TỰ THIẾT KẾ WEB BÁN HÀNG ONLINE

Với 12 Giờ học bạn sẽ thiết kế được một website bán hàng chuyên nghiệp.

KHÓA HỌC THIẾT KẾ CÔNG TY CHUYÊN NGHIỆP
  • Landing Page Dạy Kèm

  • Website Bác Sĩ Ngọc

  • Lavie Offical Website

THIẾT KẾ WEB CÔNG TY - LANDING PAGE

Ứng dụng 290 mẫu giao diện, bố cục giao diện dễ dàng. Thiết kế một trang website đẹp không bao giờ dễ hơn thế

KHÓA HỌC THIẾT KẾ WEB THIKSHARE

Học muốn có kết quả tốt nhất. Bạn cần có một tài liệu bài bản từ cơ bản đến nâng cao.
Học trực quan như trò chuyện với giáo viên trên Video
Bài bản và chi tiết nhất về WordPress với hơn 12 module
Hổ trợ online, trả lời câu hỏi học viên trong vòng 12 giờ
online-learning

Giảng Viên

WordPress đem đến cho bạn website, đem đến cho tôi cơ hội chia sẻ