Hướng Dẫn Sử Dụng Host Thực Hành

Host thực hành sử dụng cho Độc Giả sách Thiết Kế Web Siêu Tốc cũng như học viên học khóa học trên trang sử dụng để thực hành.

Host có thời hạn sử dụng 2 tháng.

Kể từ ngày 2/1/2017 học viên sẽ quản lý host thông qua trang quản trị sau:

http://client.thietkewebsieutoc.net

Cách truy cập Hosting:

(1) Học viên đăng nhập: client.thietkewebsieutoc.net

Nhập User email được cấp

Nhập password được cấp

(2) Nhấn vào theo mũi tên trong hình

(3) Nhấn Login to Direct Admin để vào host

Chúc bạn thành công!