Cập nhật Theme Học Online Academy Bản 1.7

Woocommerce 3.x ra đời làm tất cả những theme hổ trợ cho nó trở nên lỗi thời. Muốn update lên mà không update được vì phát sinh lỗi.

Ngày hôm nay bạn có thể thoải mái tận hưởng những cải tiến của Woocommerce mà không lo lắng cho trang học online của mình nữa vì Theme đã hổ trợ cho bản Woocommerce mới.

Các học viên khóa học thiết kế trang Elearning có thể nâng cấp bằng cách tải theme trong khóa học.

Xin trân trọng cám ơn!

Đặng Ngọc Bình
Đặng Ngọc Bình
Bạn chắc chắn tự làm được website. Nhưng nó có thể là 1 tháng, 6 tháng, hoặc ∞ Bình giúp bạn làm được trong 8 giờ, cung cấp cho bạn công cụ tốt nhất, quy trình đơn giản nhất, kinh nghiệm để nhanh nhất. Tự học thiết kế web là phải nhanh!